Ga naar hoofdinhoud

RETOURRECHT

In Nederland geldt een wettelijk vastgestelde termijn van 7 dagen, waarbinnen u het recht heeft om uw bestelling aan ons te retourneren.
Deze retourzending wordt alleen geaccepteerd, indien het product onbeschadigd in de originele verpakking wordt aangeleverd.
Het aankoopbedrag wordt dan zo snel mogelijk (na retourontvangst) aan u terugbetaald. EsivaH is niet verantwoordelijk voor de verzendkosten.
Vergeet niet de bijgevoegde retourbon in te vullen en mee te sturen.

RETOURZENDING

Retourzendingen dient u altijd eerst aan ons te melden. Deze dienen samen met de ingevulde retourbon altijd minimaal aangetekend te worden teruggestuurd.

Retouradres EsivaH
Adres: Oud Ravensteinseweg 12, 6602 AD, Wijchen
EsivaH is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van pakketten, als deze op andere wijze worden verstuurd.

Klachten en/of reclames die langer dan zeven dagen na ontvangst van de goederen aan ons worden gemeld worden niet meer in behandeling genomen,
tenzij dit een fabricage – of productiefout betreft of in goed overleg van beide partijen.

Winkelwagen